Ana Sayfa>Konferanslar>Bildiriler>Bildiri Yazım Esasları

Bildiri Yazım Esasları

Genel Esaslar

  • Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış/sunulmamış olmalıdır.
     
  • Bildiriler MS Office Word 97, 2000, XP, 2003 formatında gönderilmelidir. Word dosyasının uzantısının .docx olmaması gerekmektedir. Powerpoint formatında gönderilen sunumlar Bildiriler CD’sinde yer almayacaktır.
     
  • Bildiriler, yazarın göndereceği düzenleme üzerinden ofset tekniği ile basılacağından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bildiriler için ayrıca redaksiyon hizmeti verilmeyecektir.

 

1. Bildirilerin Uzunluğu: 
Yazı, tablo, şekil, grafik, fotoğraflar dahil olmak üzere, bildirinin tamamı 6 sayfayı geçmemelidir.Bu limiti geçen bildirilere, bildiriler cd’sinde yer verilemeyecektir.

2. Bildirilerin Gönderimi:
Bildiriler belirtilen süre içerisinde, e-mail yoluyla gönderilmelidir.

3. Normlar ve Kullanma Alanları: 
Yazı, tablo, şekil, grafik ve fotoğraflar A4 normuna uygun (21x29.7cm) olmalı, standart kağıt ölçüsünün dışına çıkmamalıdır. Sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

a) Yazı ve Tablolar:
Yazı aralıkları metinde ve özette "tek satır" olmalıdır. Yazı, tablo ve şekiller 16x24 cm'lik alanın içinde kalmalıdır. Yazı "Times New Roman" karakterde, harfler metinde 10 pt. Miniskül ve başlıkta 12 pt. Majiskül ve bold olmalıdır.

b) Şekil, Grafik ve Fotoğraflar: 
Şekiller ve grafikler , fotoğraflar parlak , net ve kaliteli  olmalıdır. 300 dpi çözünülürlükte olması tercih edilir. Tüm şekil ve fotoğraflar metin içinde belirtilen alanı taşmayacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

c) Denklemler:
Denklemlerin bilgisayar çıkışlı olması tavsiye edilir. Denklem numaraları parantez içine alınarak ve sağ taraftaki boşluklarda yer almalıdır.

d) Sayfa Numaraları:
Sayfa numarası verilmemelidir.

4. Yazının Bölümleri:

a) Başlık:
Yazının başlığı 12 pt. kalın ve büyük harfler ile yazılmalıdır.

b) Yazarın Adı ve Soyadı:
Yazarın adı ve soyadı küçük harflerle başlığın altına unvan belirtilmeden yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve yer, ad ve soyadın altına yazılmalıdır. Eğer ortak yazarlar varsa, benzer şekilde alt alta yazılmalıdır.

c) Kısa özet (Abstrakt)
Yazının baş tarafına, yazar veya yazarlardan sonra, 100 kelimeyi geçmeyecek hacimde sık yazı ile italik karakterde yazılmış abstrakt konacaktır.

d) Özet (Summary):
Türkçe yazılmış bildiri metinlerinin sonuna, kaynaklardan sonra ayrıca 400-800 kelime arasında İngilizce bir "özet" eklenecektir.

e) Bölüm Başlıkları:
Bölüm başlıkları, bölümün üst sol tarafına 10 pt, büyük harf ve kalın olarak yazılacaktır.

5. Kaynaklar: 
Kaynaklar bildiride sözü edilen sıraya göre, köşeli parantez içinde numara verilerek gösterilmeli (örneğin [1] gibi) ve bildirinin sonunda bu sıraya göre dizilmelidir. Kaynakların tertip tarzı şöyle olmalıdır:
Yazarın soyadı, adının baş harfi (iki adı varsa baş harfleri), Bildirinin tam başlığı, Kaynağın adı (varsa uluslar arası kısaltmalara uygun olarak), Cilt no., Sayfa numaraları, Yıl. Birden fazla yazar adı varsa hepsi yazılmalıdır.

Dergi örneği:
Çakır Ş. and Korukoğlu S., "Daily Rainfall Simulation and Its Application in Turkey" , Tr. J. of Engineering and Environmental Ciences , Vol.21, pp.315-324, April 1997

Kitap örneği:
White F.M., "Fluid Mechanics", pp 719-722 , McGraw-Hill, Newyork, 1991

6. Çalışmaya Destek Veren Kurumlar:
Calışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmişse bu kurumun adı 16x24 cm'lik alan içinde kalacak şekilde ve sayfadaki son satırdan 16 cm' lik bir yatay çizgi ile ayrılarak ilk sayfanın altına dip notu olarak yazılmalıdır.

Video

Smart Energy

Video

Robert S. Giglio - Sumitomo SHI FW

Video

B&W

Video

Nordex Accinoa

kosgeb
ufi