Ana Sayfa>Konferanslar>Konferans Programı>Dernek / Kurum Özel Oturumları

Dernek / Kurum Özel Oturumları

ICCI 2017 – 23. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI

 

Kurum / Dernek Özel Oturum Listesi;

 • MÜSİAD Özel Oturumu: Dünya'da ve Türkiye'de Enerji
 • TÜSİAD Özel Oturumu: Yatırımcılar Gözünde Enerji Piyasaları
 • Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Özel Oturumu: Lisanssız GES’lerde Çatı Uygulamaları ve Önündeki Engeller
 • Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Özel Oturumu: Güç Sistemlerinde Pompaj Depolamalı HES ve Yeni teknoloji Depolama Sistemleri
 • Enerji Ticareti Derneği (ETD) Özel Oturumu: Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış Paneli
 • ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Özel Oturumu: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
 • Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Özel Oturumu: 5.000 MW ve YEKA’ların Türkiye Rüzgar Sektörüne Etkileri
 • Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Özel Oturumu: Yatırımcı Gözünden Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi
 • Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Özel Oturumu: Yüksek Verimli Enerji Üretiminde Kojenerasyon ve Gerçekleştirilen Örnek Uygulamalar
 • Borsa İstanbul A.Ş Özel Oturumu: Enerji Piyasalarında Risk Yönetimi ve Türev Piyasalarının Önemi
 • Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Özel Oturumu: Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yerli Ekipman Üretimi
 • EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Özel Oturumu: Elektrik Piyasasında Güncel Gelişme ve Uygulamalar
 • EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Özel Oturumu: Ticaret Merkezi Olma Yolculuğunda Türkiye Doğalgaz Piyasası: Yeni Düzenlemeler ve Gelişmeler
 • Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ve Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Özel Oturumu: Gelecekte Enerji: Toplumsal, Ekonomik, Politik ve Teknik Boyutu
 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Özel Oturumu: Yerli Enerji Kaynaklarımız
 • Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER): Jeotermal Sektörüne Genel Bakış
 • Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu -Türkiye Bölümü (GÜNDER) Özel Oturumu:
 • Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği (GENSED) Özel Oturumu: Güneş' ten Elektrik Üretimindeki Gelişmeler
 • Kazan ve Basınçlı Kap Sanayileri Birliği (KBSB) Özel Oturumu: Elektrik Enerjisi Üretiminde Yerli Girdiler, Yerli Teknolojiler

Fuara

Katılımcılar için Faydaları

ICCI 2018'e Neden Katılmalısınız?

Video

B&W

Video

Tarık Saddozai

Video

Aydıntaş

Video

İltekno

kosgeb
ufi