Ana Sayfa>Sanayi sitelerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV istisnası geldi

Sanayi sitelerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV istisnası geldi

TBMM’de  görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369) ilk 29 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemenin 18. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnalarının da düzenlendiği 13’üncü maddesinde değişiklik öneriliyordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1369)  ilk 29 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi.

Düzenlemenin 18. Maddesi ile  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (j) bendine “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresinin eklenmesi yönünde düzenleme yapılması suretiyle; yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanması öngörülüyor.

Böylelikle üretimdeki maliyetlerin düşürülmesi, yatırımların daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının tesliminin ve ifasının KDV’den istisna edilmesine olanak sağlanıyor. İstisna organize sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerindeki yatırımlarda uygulanacak.

 

Video

Aydıntaş

Video

Smart Energy

Video

ICCI - Post Show Short Video (2017)

Video

EAE Elektrik

kosgeb
ufi