EPDK, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması için 2020 yılı bütçesini 2,200,000,000 TL (İki milyar ikiyüz milyon TL) olarak belirledi. Böylece kapasite mekanizmasına ayrı bütçe, geçen yılki bütçeye göre %10 oranında artmış oldu. Bütçe, ilgili mevzuattaki formüle göre her bir santral için ayrı ayrı hesaplanacak ve aylık bazda TEİAŞ tarafından santrallere ödenecek.

Konuya ilişkin Kurul kararı, Kurul’un 16 Ocak 2020 tarihli haftalık olağan toplantısında alındı.

EPDK, 2018 yılı sonunda aldığı 8290-1 No’lu Kurul Kararı le 2019 yılı bütçesini 2 milyar TL olarak belirlemişti.

2020 yılında kapasite mekanizmasından toplam 22,963 MW kurulu güce sahip 45 adet santral faydalanacak. Bu santrallerden 11 adeti doğalgaz, 10 adeti yerli kömür ve 10 adeti de hidroelektrik santrali. Kalan 9 adet santral ise yerli ve ithal karma yakıt kullanana kömür ve doğalgaz santrallerinden oluşuyor.