Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yıl yakın süredir ertelenen YEKA GES-3 yarışmaları için ihale ilanını yayınladı. Yarışmalar, 36 ilde kapasiteleri 10, 15 ve 20 MWe arasında değişen 74 adet bağlantı noktası için yapılacak. Başvuruları 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak yarışmalar kapsamında tahsis edilecek toplam kapasite 1,000 MWe olacak. Kapasiteler, ağırlıklı olarak Doğu ve G. Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde yoğunlaşıyor. En batıda ise sadece Bursa, Uşak ve Burdur illeri yer alıyor.

TL fiyatla yapılacak ilk ihale olma özelliği taşıyan yarışmalarda, her bir ihale için tavan fiyat 30 kuruş/kWh (4.4 $c/kWh) olacak ve elektrik alım sözleşmesinin süresi 15 yıl olacak.

Yarışmalardaki alım fiyatı, üçer aylık dönemlerle ÜFE endeksi ile eskale dilecek. Panel verimi minimum %18 olarak belirtilirken, panellerdeki yerli katkı oranı minimum %70 olacak.