Anayasa Mahkemesi, 12 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile ÇED kararlarına yönelik yapılacak hukuki itiraz hakkını genişletti.

Mahkeme, 2016/13846 sayılı ve 5 Mart 2020 tarihli kararı ile “ÇED Gerekli Değildir” kararlarına karşı sadece ilgili projenin doğrudan yapılacağı taşınmazların maliklerinin değil, proje alanına yakın taşınmazların maliklerinin de menfaat sahibi olduklarını ve bu kararlara karşı iptal davası açabileceklerine karar verdi.

Kararın gerekçesinde “mülklerinin proje sahasına yakın olması veya arazinin kullanım amacı gibi öznel koşullar nedeniyle menfaat sahibi olabilecekleri, dolayısıyla bir proje sahasında mülkü olmayanların projeye karşı hiçbir durumda dava açamayacakları kategorik yaklaşımı başvurucuların mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin orantısız olmasına yol açmaktadır.” denildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, İstanbul merkezli ABK Enerji’nin 2012 yılında işletmeye alınan 30 MW kurulu güce sahip Söke – Çatalbük rüzgar santrali için 2008 yılında alınan “ÇED Gerekli Değil” kararına yapılan itirazlara ilişkin alındı.

Anayasa Mahkemesi’nin incelemesi, santral sahasına yakın bölgede taşınmazları bulunan kişilerin ÇED kararına yaptığı itirazın yerel mahkeme tarafından “taşınmazların santral sahasında bulunmaması nedeniyle reddedilmesi üzerine yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle; Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ise oyçokluğuyla hükmetti.