Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK’ya başvuruda bulundu

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ana faaliyet konusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını kapsıyor.

Şirket hali hazırda dört farklı bölgede bulunan yirmi adet HES, üç adet RES, bir adet JES ve bir adet de LFG santrali olmak üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor. Söz konusu santraller Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.020 MW’a ulaşmış durumda olup bu gücün %84’ü yani 852 MW’lık kısmı HES’lerden ve %16’sı yani 161 MW’lık kısmı RES’lerden ve geriye kalan kısmı da JES ve LFG (Landfill gas – Çop gazı) santrallerinden oluşuyor.

Açıklamada, menkul kıymetlerin Türkiye’deki muhtemel halka arzına ilişkin halka arz izahnamesinin henüz yayınlanmadığı ve SPK tarafından onaylanmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifade yer aldı: “İzahname onay başvurusu Sermaye Piyasası Kuruluna 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış olup, onaylandıktan sonra sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yayımlanacaktır. İzahname, Şirket ve Türkiye’de halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin bilgileri içeren hukuken bağlayıcı tek belge olacaktır.”