Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yönünde yatırımlarına devam ediyor.

Şirketin Kırklareli’nde bulunan Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali, 20 ilave türbin daha inşa edilerek toplam kurulu gücünü 100 MW’a çıkaracak.

Bu yatırım için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ICBC Türkiye toplam 74 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından Kıyıköy RES tesisi, “0” emisyonlu üretimi sayesinde, sera gazı salımı yapan tesislerin üretimini ikame edecek ve atmosfere her yıl yaklaşık 140.000 ton karbondioksit salınımını engelleyecek.