EPDK tarafından hazırlanan, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce bu amaçla alınan 28 Mayıs 2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul kararı yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme kapsamında, dağıtım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetleri, EPDK tarafından onaylanan Ar-Ge bütçesinden karşılanacak. Bütçe, dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik bilgi üretilmesi, teknoloji geliştirilmesi, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması ile kayıpların ve hizmet maliyetinin düşürülmesi amacıyla kullanılabilecek.

Tarife uygulama dönemi için EPDK tarafından onaylanan Ar-Ge bütçesi, ilgili tarife uygulama dönemi içerisinde kullanılacak.

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirler, dağıtım şirketinin tarife hesaplamalarında dikkate alınacak.

Dağıtım şirketleri, Ar-Ge proje başvurularını her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapabilecek. Dağıtım şirketleri tek tek veya bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilecek.

Düzenlemenin 10’uncu maddesine göre onaylanmış projelerin Ar-Ge bütçesi, bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilecek. Süresi ise toplam sürenin %50’sini geçmeyecek şekilde birden fazla revize edilebilecek. Düzenlemede, süre uzatımına oransal kısıt getirilmesine karşın, bütçe artışına böyle bir sınırlama getirilmediği, sadece sayısına kısıt getirildiği dikkat çekti.