Mart ayında tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 4.260 milyar Sm3 (4,259,775,000 Sm3) ile geçen yılın aynı döneminin %9.9 altında gerçekleşti. EİGM verilerine göre geçen yılın aynı döneminde 4.681 milyar Sm3 doğalgaz tüketilmişti.

1 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bu yıl tüketilen doğalgaz miktarı ise 4.880 milyar Sm3 ile geçen yılın aynı döneminin %10.1 altında kaldı.

TEİAŞ’ın verilerine göre Mart ayındaki toplam elektrik tüketimi 23.74 TWh ile geçen yılın aynı dönemine göre sadece 53.9 MWh azalmış gözüküyor.

EPİAŞ’ın verilerine Mart ayındaki ortalama PTF 245.09 TL/MWh olurken, ortalama PTF değeri Nisan ayının ilk 8 gününde 133.55 TL/MWh’a geriledi.