EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne geçici bir madde ekleyerek EPİAŞ’ın ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Yönetmeliğe eklenen madde ile üç ay süreyle EPİAŞ’ın yapacağı ödemeler, ilgili fatura dönemi içinde tahsil edilen tutarların net alacak tutarına oranına göre yapılacak. Ödemelerin bu orana göre yapılması durumunda, bir sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana kadar EPİAŞ yeni bir tahsilat yaparsa, bu tutar da yine aynı oransal usulle piyasa katılımcılarına dağıtılacak.

Üç ay süreyle yürürlükte olacak uygulama, EPDK kurul kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, ilk etapta EPİAŞ ödemelerinin, kuruluşun tahsilatındaki aksamalar nedeniyle eksik yapılabileceği endişesi uyandırsa da daha sonra düzenlemenin tedbiren yapıldığının öğrenilmesi sektörü rahatlattı.

Enerji IQ’nun EPİAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre piyasa işletmecisinin kısa vadede herhangi bir ödeme sorunu bulunmuyor. Yeni düzenlemenin, Covid-19’un ekonomi ve piyasa üzerinde öngörülenden daha büyük bozulmaya neden olması halinde, ödemelerin piyasa katılımcılarına eşit ve adil bir şekilde yapılması amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Yine edinilen bilgilere göre EPİAŞ’ın Mart ayına ilişkin ödenmeyen alacağı bulunmuyor.

EPİAŞ, piyasa katılımcılarına yaptığı ödemelerde, kuruma sunulan faturaların tebliğ tarihini esas alıyordu. Yeni uygulama ile ödemeler, fatura tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınmadan, piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarları oranına göre yapılacak.

EPİAŞ, internet sitesinde yayınladığı duyuru ile yeni düzenlemeye şöyle açıklık getirdi:

“… Bilindiği üzere, açıklanan uzlaştırma sonuçlarına göre Piyasa İşletmecisi tarafından yapılacak ödemeler; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132-Ç maddesinin 9. fıkrası hükmü uyarınca yapılmaktadır. Buna göre alacaklı piyasa katılımcılarının net alacak tutarlarının ödemeleri, faturalarını EPİAŞ’a tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınarak tamamı defaten yapılmaktadır. Borçlu Piyasa Katılımcılarının olası temerrüd durumlarında ise sona kalan bazı alacaklı Piyasa Katılımcılarına hiç ödeme yapılmaması gibi durumlar oluşabilmekteydi.

Yapılan bu düzenleme sonrasında; Uzlaştırmanın yapıldığı tarihi takip eden 6 iş günü içinde borçlu piyasa katılımcılarımız borç ödemelerini tamamıyla yapmaları halinde, alacaklı piyasa katılımcılarımıza alacaklı oldukları tutarlar tamamıyla ödenecektir. Eskiden olduğu gibi faturasını EPİAŞ’a tebliğ eden alacaklı piyasa katılımcılarına ödeme yapılacaktır.

Ancak yapılacak bu ödemeler; fatura tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınmadan piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarları oranına göre yapılacaktır. Faturasını tebliğ etmeyen alacaklı piyasa katılımcılarının bu orana göre hesaplanan alacak tutarları, faturalarını EPİAŞ’a tebliğ edene kadar EPİAŞ Fatura Havuz hesabında bekletilecektir.

Borçlu Piyasa Katılımcılarının olası temerrüd durumlarında; sonradan tahsil (Teminatlar dahil) edilen tutarlar yine aynı oranda alacaklı piyasa katılımcılarına dağıtılarak ödemeler tamamlanacaktır.”