EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yaparak, önlisans sahibi şirketlerin üretim lisansı almadan da belli koşullarla dağıtım sistemine bağlanmalarına ilişkin düzenleme yaptı.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde yapılan değişiklik ile önlisans sahibi şirketler, dağıtım şirketinin olumlu görüş vermesi şartıyla, EPDK’nın uygun bulması halinde dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalayabilecek.

Önlisans sahibi şirketler, daha önce sadece TEİAŞ’ın olumlu görüş vermesi ve EPDK’nın uygun bulması üzerine TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalayabiliyordu.
Söz konusu düzenleme, yatırımı devam eden projelerin hızlandırılmasını amaçlıyor.