EPDK, 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Kurul toplantısında, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile lisans sahibi şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere ilişkin yeni düzenleme yapıldı ve şirketlere esneklik getirildi.

Kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek düzenleme ile EPDK’dan izin alınması gerektiği halde izin almadan ortaklık yapısını değiştiren veya EPDK’dan onay alarak ortaklık yapısını değiştiren, fakat belirtilen süre içerisinde lisans tadili için başvuruda bulunmayan şirketlere, belirli şartlarla esneklik tanındı.

Yapılan değişiklik uyarınca EPDK, bu durumda bulunan şirketlere, ilgili işlemin yapıldığı yıl içerisinde Kuruma başvuru yapılması halinde idari para cezası uygulamayacak. Ancak bu durumdaki şirketlerden, lisans tadil ücretini üç kat fazla tahsil edecek.

Uygulama, EPDK’dan izin alınması gerekmeyen ancak lisans tadili yapılması gereken ortaklık yapısı değişikliklerini da kapsıyor.

EPDK mevzuatı uyarınca, daha önce bu ihlali yapan şirketler hakkında Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından soruşturma açılıyor ve mevzuata aykırılığın giderilmesi için ihtar veriliyordu. Mevzuata aykırılığın giderilmemesi halinde ise 875,000 TL idari para cezası uygulanıyordu.