EPİAŞ Şeffaflık Platformu’nda yayınlanan gerçek zamanlı üretim verilerine göre 1 Ocak – 18 Mart 2020 tarihleri arasındaki elektrik üretimi 64.33 TWh’e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %4.2 arttı. Bu yılın 29 Şubat tarihinde gerçekleşen 0.8 TWh üretim hariç tutulduğunda ise geçen yıla göre artış oranı %2.9’a düşüyor.

Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, Şubat ayı ortasına kadar geçen yılki üretim seviyesinin yaklaşık %41 üzerine çıkan doğalgaz santrallerinde, Mart ayı ile birlikte kayda değer bir gerileme olduğu görülüyor.

1 – 18 Mart tarihleri arasında geçen yıl 2.78 TWh saat elektrik üreten doğalgaz santralleri, bu yılın aynı döneminde 1.52 TWh elektrik üretti. Doğalgaz santrallerinin Mart ayı üretimindeki azalış %45.2’ye karşılık geliyor.

Ancak, bu düşüşe karşın doğalgaz santrallerinin 1 Ocak – 18 Mart tarihleri arasındaki üretimleri, geçen yılın aynı dönemindeki üretimlerinin %16.1 üzerinde kaydedildi.
18 Mart gün sonuna kadar doğalgaz santralleri 13.63 TWh elektrik üreterek, toplam elektrik üretiminin %21.2’sini karşıladı.

Aynı dönemde barajlı HES’lerin üretimi geçen yılki seviyesine yakın bir seyir izlerken, linyit santrallerinin üretimi 7.83 TWh ile geçen yılın aynı dönemine göre %14.7 azalmış gözüküyor.
Nehir tipi HES’lerin bu yılki üretimleri 4.92 TWh ile geçen yılın aynı dönemine göre %15.3 azalırken, ithal kömür santrallerinin üretiminde %11.5, RES’lerin üretiminde ise %17.9 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimini artıran bir diğer kaynak da JES’ler oldu. Kurulu güçteki artışa bağlı olarak JES’ler, 2.10 TWh elektrik üreterek, geçen yılın aynı dönemindeki üretimlerinin %17.3 üzerine çıktı.