Türkiye’nin elektrikteki lisanslı kurulu gücü Haziran sonu itibarıyla 92,097 MW’a yükseldi. Yılın ilk 6 ayında kurulu güçteki artış, bu yıl geçici kabulü yapılarak işletmeye alınan HES’lerin 652 MW katkısıyla 978 MW artış gösterdi. RES’lerin kurulu güç artışına katkısı ise aynı dönemde 286 MW oldu. Yatırımların yoğunlaştığı biyokütlede ise artış 28 MW olarak kayıtlara yansıdı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde lisanslı güneş santrallerinde işletmeye alınan kapasite 10 MW olurken, güneşte lisanssız santraller dahil toplam kurulu güç 6,166 MW oldu.

Bu yılın ikinci yarısında, yıl sonunda sona erecek YEKDEM’e giriş için inşası devam eden rüzgar ve biyokütle/gaz santralleri ile birlikte jeotermal santrallerin ağırlıkta olması bekleniyor.