Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’da, Resmi Gazete’nin 22 Mart tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı genelgesi uyarınca uzaktan ve dönüşümlü çalışma dönemi başladı.

Enerji Bakanlığı’nda ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda ilgili birimlerdeki çalışanlar dönüşümlü olarak kuruluşlara geliyor. Yöneticiler tarafından iş yoğunluğuna ve gündeme göre dönüşümlü gelecek personel sayısı belirleniyor.

İş yoğunluğu yüksek olan EİGM gibi birimlerde ofiste çalışan sayısı yüksekken, görece daha az yoğun çalışan birimlerde kuruluşa gelen bürokrat sayısı düşük tutuluyor.

Enerji Bakanlığı’nda yöneticilere evrak sistemine uzaktan erişim olanağı sağlanması, evrak havalelerinin uzaktan yapılmasına ve evrakların e-imza ile imzalanmasına olanak sağlıyor.

EPDK’da ise dönüşümlü çalışma iş yoğunluğuna göre belirleniyor. Daire Başkanlıklarına bağlı gruplarda, iş yoğunluğuna göre gelecek asgari sayıda belirleniyor.

Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarında ziyaretçilere de sınırlamalar getirildi. Ziyaretçilerin zorunlu olmadıkça kuruluşlarına girmesine izin verilmezken, gerekliliği halinde ancak randevusu teyid edilenlere giriş izni veriliyor.