Ad ve Soyad Firma Unvan Kategori Seçiniz Alt Alan Seçiniz Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı(Sera Gazı Salımı) (Ölçümler belgelendirilecek) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı(Sera Gazı Salımı) (Ölçümler belgelendirilecek) Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Gürültü Ölçümü Gürültü Ölçümü Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Türbin Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Can suyu oranı (%) Balık geçidi Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Çevrim Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) H2S (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) H2S (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Gürültü (dB) Gürültü (dB) Reenjeksiyon suyu oranı (%) Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Çevrim Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) SO2 (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) SO2 (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) NOx (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) NOx (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) PM (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) PM (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) CO (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) CO (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Kül (ton/yıl) Kül (ton/yıl) Gürültü (dB) Düzenle
Serdar Ekiz EKZ PROJE DAN. MUH. SAN. VE TİC. A.Ş. YK Başkanı Yenilenebilir Enerji Santralleri Güneş Enerji Santrali

4 yönlü, 8 cepheli çatılarda veya binaların istinat duvarlarındaki boş alanlar elektrik üretir hale dönüştü. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaşması ver her yerde üretilmesi anlamında güzel bir örnek uygulamadır

Anıl Badem Oltan Enerji Yatırım Kordinatörü Yenilenebilir Enerji Santralleri Biyokütle Enerji Santrali

Projenin Amacı
Enerji üretiminde, biyokütleden enerji teknolojisiyle, üretilen enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak ve enerji sektöründeki karbon emisyonunu azaltmaktır. Bu atıklar toplanıp bertaraf edilmediğinde çeşitli sebeplerle (orman yangınları veya anız yakımı uygulamaları vb.) çevreye zarar verecek olup, bu atıkların hem bertarafını sağlayıp hem de bundan enerji çıktısı alarak en verimli ve çevreci çözümü hedeflemekteyiz.
Projenin Kısa Özeti
Karaman BES projesi kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük biyokütleden enerji santralidir. Bu santralin elektrik üretim kapasitesi 40MWe’dir. Biyokütle yakıtlarının açık yatak akışkan yataklı kazan teknolojiyle %92 gibi oldukça yüksek bir verimle yakılarak, buhar türbinininden geçirilerek elektrik üretiminin yapıldığı bir enerji santralidir. Çevrim verimi %33,77-34,82 arasındadır Santral yakıtı olarak biyokütle atıkları kullanılmaktadır. Biyokütle atığı olarak yakıtımız %25 ormansal atık (ağaç kökleri, çam kabuğu vb.) ve %75 tarımsal atıktan (çoğunlukla mısır sapı) oluşmaktadır.
Projenin Çıktıları
2021 yılının sonunda devreye alma çalışmaları biten santralimizin analizi için, 2022 elektrik üretim ve yakıt tüketim trendleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır:
Elektrik üretim kapasitesi :40MWe
Santralin emreamadeliği (2020): (8100 saat/yıl)
Gün ortalama elektrik üretim kapasitesi: 40MWe
Yıllık elektrik üretim miktarı: 324.000.000 KWh
Türkiye karbon emisyon faktörü: 0,44 kg/kWh
*Ulusal envanter raporu ve TEİAŞ’ın elektrik istatistikleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır
Yıllık karbon tasarrufu: 142.560 ton/yıl hesaplanmıştır.
*Bu atıkların tarlada veya sahada bekletilerek, yangınlar sebebiyle veya direkt metan gazı üretimine sebep olmasıyla oluşacak sera gazı emisyonu ihmal edilmiştir.
Çevresel sürdürebilirlik
Karaman BES projemiz, 2022 yılı içinde Türkiye’nin çalışan en büyük kapasiteli biyokütle enerji santralidir. Enerji sektöründe örnek olarak, biyokütleden enerji üretiminin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu santral 2020 yılında 324.000 MWh elektrik üreterek, yaklaşık 142.560 ton karbon tasarrufu sağlamıştır. Climate Tranparency 2020 Türkiye raporuna göre, Türkiye’deki CO2 emisyonlarına sebep olan faktörlerden %33 oranla enerji santralleri birinci sıradadır. Bundan dolayı bu sektördeki karbon emisyonunu düşürmeye yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi oldukça önemlidir.

Biyokütle enerji santrali projemiz, atık malzemelerin ve organik atıkların enerjiye dönüştürülmesi yoluyla çevre dostu bir enerji üretim yöntemini benimsemektedir. Bu sayede, atıkların çevreye olan olumsuz etkisi en aza indirgenirken, doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi sorunlar da azaltılmaktadır. Anız yakımı ile beraber toprak verimliliği %10 azalmaktadır. Her yıl 196 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın anız yakımını önleyerek toprak verimliği artırılmakta olup sera gazı salınımının önüne geçilmektedir.
Yenilenebilir Enerji Üretimi: Biyokütle enerji santrali projemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütleyi kullanarak elektrik enerjisi üretmektedir. Bu sayede, fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalırken, enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir bir şekilde karşılamaktayız.

Ekonomik Katkı: Biyokütle enerji santrali projemiz, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Proje kapsamında atık malzemelerin toplanması, işlenmesi ve enerjiye dönüştürülmesi için istihdam yaratılmaktadır. Projemiz 400 ~ 500 bin çiftçiye ek gelir imkanı sağlamaktadır. Dolaylı istihdam 10 bin kişi, doğrudan istihdam ise 300 kişidir. Ayrıca, enerji üretimi ve satışıyla da gelir elde edilmektedir.

Toplumsal Fayda: Biyokütle enerji santrali projemiz, enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamakla birlikte, çevreye duyarlı bir enerji üretimi yöntemi kullanmaktadır. Bu sayede, toplumun enerji ihtiyacını karşılayarak (200 bin hane), çevre sağlığını koruma ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma amacını taşımaktayız.

Tüm bu nedenlerle, biyokütle enerji santrali projemiz çevresel sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji üretimi, ekonomik katkı ve toplumsal fayda gibi alanlarda önemli bir başarıya imza atmaktadır. Bu ödülü alarak, projemizin başarısını ve yenilikçi yaklaşımımızı daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyoruz.

8100 %92 %33,77-34,82 Bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmamız yok. BES-SKB-1: 112,17 mg / Nm3 - BES-SKB-2: 72,28 mg / Nm3 EMISYON-OZET-RAPORU.pdf NO BES-SKB-1: 181,57 mg / Nm3- BES-SKB-2: 185,94 mg / Nm3 NO2 BES-SKB-1: 292,56 mg / Nm3- BES-SKB-2: 298,82 mg / Nm3 EMISYON-OZET-RAPORU-1.pdf BES-SKB-1: 17,1711 mg / Nm3 - BES-SKB-2: 14,9494 mg / Nm3 EMISYON-OZET-RAPORU-2.pdf BES-SKB-1: 79,38 mg / Nm3- BES-SKB-2: 76,97 mg / Nm3 EMISYON-OZET-RAPORU-3.pdf 134128 22.883 78
Ad ve Soyad Firma Unvan Kategori Seçiniz Alt Alan Seçiniz Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı(Sera Gazı Salımı) (Ölçümler belgelendirilecek) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı(Sera Gazı Salımı) (Ölçümler belgelendirilecek) Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Gürültü Ölçümü Gürültü Ölçümü Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Geri dönüşüm/geri kazanım planlaması var mı? Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Türbin Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Yıllık CO2 eşdeğeri salımı Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Can suyu oranı (%) Balık geçidi Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Çevrim Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) H2S (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) H2S (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Gürültü (dB) Gürültü (dB) Reenjeksiyon suyu oranı (%) Tesisin yerleşim veya tarım alanlarına mesafesi (km) Sosyal sorumluluk harcamasının proje yatırım maliyetine oranı (%) Çalışanlar içinde kadın çalışan oranı (%) Çalışanlar içinde engelli çalışan oranı (%) İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar İşçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili sertifikalar Yabancı ortaklık Payı (%) Yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanda yerli katkı oranı (%) Neden Bu Ödülü Almalısınız? Emre Amadelik (İşletme Saati/8760) (%) Kapasite Faktörü Çevrim Verimi (%) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) Arazi Kullanım Ayak izi (MW/m2) SO2 (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) SO2 (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) NOx (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) NOx (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) PM (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) PM (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) CO (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) CO (mg/Nm3) (Baca gazı ölçüm belgesi ibraz edilmeli) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Yıllık CO2 eşdeğeri salımı (ton/yıl) Kül (ton/yıl) Kül (ton/yıl) Gürültü (dB) Düzenle