EPDK, elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için yeni tebliğ taslağını görüşe açtı.

EPDK, elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için yeni tebliğ taslağını görüşe açtı.
Tebliğ taslağı ile elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde dağıtım tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ortaya konuluyor. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin gelir düzenlemesinde dikkate alınacak ve alınmayacak unsurlar detaylı bir şekilde belirtiliyor, dağıtım tarifesinin bir unsuru olan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin fiyatlar ile bu fiyatların hesaplanma yöntemi açıklanıyor.

37 maddeden oluşan tebliğde, dördüncü tarife uygulama döneminde geçerli olacak dağıtım tarifeleri hesabında kapsam dışı bırakılan işletme ve yatırım harcamaları ile kapsama dâhil edilen giderler ve dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirler sayma ya da örneklendirme yoluyla ifade ediliyor.

EPDK, tebliğ taslağı ile ilgili açıklamasında şu bilgilere yer verdi: