Doğalgaz ithalatçılarının ve toptan satıcılarının yıllık depolama yükümlülüklerindeki indirimin 2020 yılında da uygulanmasına yönelik geçen hafta Kurul gündemine alınan müzekkere, Kurul’un 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında karara bağlandı.

EPDK’nın oybirliği ile aldığı karara göre doğalgaz depolama yükümlülüğü, ithalat lisansı sahibi şirketler için %2 olarak uygulanacak.

Depolama yükümlülüğü, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan, toptan satış ve spot ithalat lisansı sahibi şirketler için %0.5 olarak uygulanacak.
İthalatçı şirketlere %6, toptan satış şirketlerine %2 oranında uygulanan depolama yükümlülüğü, piyasa koşulları nedeniyle 2019 yılına özgü olacak şekilde kapsamdaki tüm şirketler için %1’e indirilmişti.

EPDK, depolama yükümlülüğünde yapılacak olası bir indirimin Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolarını işleten BOTAŞ’ın gelirleri üzerindeki azaltıcı etkileri detaylı inceledikten konuya ilişkin kararını aldı.