EPDK, Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslaklarını kamuoyu görüşüne açtı.

YEK-G yönetmeliği üretilen ve tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğunun takip edilip kanıtlanabilmesi ile tüketicilere tedarik edilecek elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulmasını hedefliyor.

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Enerji IQ’nun 4 Haziran tarihli 390. sayısında yayınlanan özel röportajında, yenilenebilir enerji ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdüklerini açıklamıştı.

Yeni yönetmelik kapsamındaki organize YEK-G piyasası, EPİAŞ tarafından işletilecek ve YEK-G belgesinin sistem kullanıcıları arasında alış-satışı bu piyasada gerçekleştirilecek.

Taslakta “yeşil tarife”, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurum tarafından her tarife döneminde yayımlanan tarife olarak tanımlandı.

Düzenleme uyarınca, her 1 MWh belgelendirilebilir üretim miktarı için bir adet YEK-G belgesi ihraç edilebilecek.

YEK-G belgesi alış ve satışı, EPİAŞ ile YEK-G Sistem Kullanım Anlaşması imzalamış ve adına hesap açılmış olan üretim lisansı ve tedarik lisansı sahiplerine açık olacak. Lisanssız üreticiler YEK-G belgesi sistem kullanıcısı olamayacak.

29 maddeden oluşan taslak, 28 Temmuz 2020 tarihine kadar görüşe açık kalacak.

Düzenleme bunun için gerekli olan piyasanın da Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından kurulup işletilmesini öngörüyor.