EPDK, 2020 yılında yapılması öngörülen spot boru gazı ithalatı için ilk talep çağrısını yaptı. Malkoçlar giriş noktası için yapılan çağrıda, spot boru gazı ithalatına ayrılabilecek toplam kapasite 2,931,000 Sm3/gün olarak belirlendi. Birinci çeyrek dönem için ayrılan kapasite, toplam kapasitesinin %70’i olacak şekilde 2,052,000 Sm3/gün olarak açıklandı. Kalan %30’luk kısımdaki 879,000 Sm3/gün ise Ocak ayı için tahsis edildi.

Açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde yapılacak olan yarışmalar, Q1 için 20 Aralık tarihinde saat 11:00 – 11:15 arasında, Ocak ayı içinse yine aynı tarihte saat 14:30 – 15:00 arasında yapılacak.

Yapılacak talep toplamalar 30 dakika, yarışmalar ise 15 dakika içerisinde tamamlanacak.

Söz konusu kapasite miktarları için yapılacak talep toplamada, başvuru yapılmamış kapasite kalması durumunda bu miktar, Ocak ayı hariç olmak üzere gelecek aylarda yapılacak talep çağrılarına konu edilebilecek.

Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen spot ithalat lisansı sahipleri, 17 Aralık 2019 tarihinde saat 17:00’ye kadar EPDK’ya başvuruda bulunabilecek.

EPDK, talep toplamaya katılım bedelini her ay için 15,000 TL olarak belirledi.

Talep toplamaya katılmak üzere yapılan başvurular, EPDK tarafından incelenecek ve inceleme sonucunda talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri 18 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar internet sitesinde ilan edecek.

Talep toplamada bildirilebilecek minimum kapasite miktarı 1,000 Sm3/gün olarak belirlendi.

Açıklanan kapasite miktarından daha fazla talep gelmesi durumunda yarışma aşamasına geçilecek. Yarışmada teklif verilecek kapasite miktarı, talep toplamada bildirilen miktardan farklı olamayacak. Yarışmaya geçilmesi halinde talep toplamada bildirilen miktar için fiyat teklifinde bulunmayan lisans sahiplerine, her birim kapasite için 1 TL/1,000 Sm3/gün teklif vermiş oldukları kabul edilecek.dilecek.