EPDK, 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Kurul toplantısında, elektrik ve doğalgaz piyasaları ile ilgili iki önemli düzenleyici karar aldı.

EPDK, 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 7’nci maddesi kapsamında, özelleştirilen kuruluşlar kapsamında işletilen otoprodüktör tesislerinin piyasaya satabilecekleri elektrik enerjisi miktarını iki kat arttırarak %40’a yükseltti.

Kanun, bu kapsamdaki lisans sahiplerinin, bir takvim yılı içinde elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla %20’sini piyasada satabilmesine imkan tanıyor, ancak arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hâllere münhasır olmak üzere, Kurul’a bu oranı artırma yetkisi veriyor.

Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri (hibrit) ve Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri Yönetmeliği ise 19 Aralık’taki toplantıda karara bağlanmadı.

Doğalgazda serbest tüketici limiti değişmedi

EPDK, 19 Aralık 2019 tarihli Kurul toplantısında konutlar ve diğer tüketiciler için serbest tüketici limitini görüştü ve değiştirilmemesine karar verdi. Serbest tüketici olma limiti, 2015 yılından bugüne 75,000 m3/yıl olarak uygulanıyor.