EPDK, Covid-19 salgınının, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’nin 4 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan Kurul kararına göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek süreli yükümlülükleri, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süreyle uzatıldı. EPDK, bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nı yetkilendirdi.

EPDK’nın kararı uyarınca uzatılan süreli yükümlülükler şöyle:

Aynı kararla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre uzatımı verildi.