EPDK’nın bir süre önce görüşe açtığı santral sahalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Santral sahalarına yenilenebilir enerji ve hibrit sistemli üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin kuralları belirleyen düzenlemede, RES ve HES’ler için görüşe açılan taslaktaki saha özellikleri değişmezken, jeotermalde daralma yapıldı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, düzenleme ile santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleri ile yeni yatırım ve istihdam olanakları artırılacağı belirtildi. Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabileceği belirtilirken, özellikle tarım bölgelerinde kurulmuş olan jeotermal enerjiye dayalı santrallerde ise bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hem de elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabileceği kaydedildi.

Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenerek, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Atıl kalan alanlar ise elektrik üretiminin bir parçası haline gelecek.

Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilebilecek. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.

EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacak. Böylece ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecek.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz düzenlemenin atıl alanların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yılmaz, kurulacak yeni tesislerin, yeni iş ve istihdam olanaklarını da beraberinde getireceğini vurgulayarak: “Bu düzenleme ile ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Mevcut tesislere ilave yatırım imkanı ile yatırım ortamına hız veriyoruz. Yatırımcılardan da daha fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz.” dedi.