Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), koronavirüs salgını süresince elektrik üretimi ve tedarikinin sürekliliğini sağlamak amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin bir bildiri yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içinde hazırlandığı belirtilen bildiride, elektrik üretim santralleri için bu süreçte alınacak tedbirlerle ilgili yol gösterici öneriler yer alıyor.

Bildiride, geniş etkili virüs salgını halinde santrallerin operasyonel sürdürülebilirliğinin, personel sağlığını koruyacak şekilde sağlanmasına yönelik önemli bilgiler yer alıyor.

Bildiride geniş etkili bir salgın durumunda olası aksiyonlar aşağıdaki gibi belirtildi:

  1. Elektrik talebinde düşüş nedeniyle bazı santrallerimizin durdurulması,
  2. Arıza giderme sürecinde yetkin teknik personel eksikliği sebebiyle emreamadelik kaybı yaşanabilir. Hidroelektrik santrallerin uzaktan işletilememesi durumunda, baraj emniyeti ve havza güvenliğinin sağlanabilmesi için santral ünitelerinin durdurulması gerekebilir,
  3. İhtiyaç duyulabilecek uzman personel eksikliği sebebiyle santral bakım süreleri planlanana göre daha uzun sürebilir ve başka santrallerin bunların yerini doldurması gerekebilir,
  4. Kamusal faaliyetlerin, sağlık ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli minimum arzın karşılanamaması, arz kısıtı sonucu şebeke kalitesinin düşmesi, bölgesel sistem oturmaları yaşanması durumlarında ek tedbirler alınması gerekebilir,
  5. Uzaktan çalışma düzenine geçmek,
  6. Kamu santrallerinin ya da başka kritik santrallerin ayakta tutulması için şirketlerden kritik personel ve/veya malzeme desteği istenmesi,
  7. Aynı havzada bulunan başka santrallerin işlevselliğini kaybetmesinden dolayı farklı rejimde çalışmaya geçilmesi (rezervuar büyüklüğü ve savaklama kapasitelerine uygun olarak),
  8. Çalışan personelden bir kısmının rahatsızlanması veya karantina durumunda, ya da önemli bir arıza halinde diğer tesislerden bu santrallere gerekli kritik eleman transferi yapılması,
  9. Gerekli anlarda ilgili mülki amirlikler, Belediyeler, TEİAŞ Bölge YTM, DSİ vb. kurumlarla alternatif iletişim kanallarını kullanmak.