ICCI 2022 ODAK KONULARI

ICCI 2022 Konferans Ana Temamız:

“İklim Değişikliğine Duyarlı Sürdürülebilir, Verimli Enerji Dönüşümü”

 • Doğalgaz ve Nükleerin enerji üretimindeki yeni konumu
 • Elektrik ve Doğalgazda Arz Güvenliği
 • Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler
 • Biyo Kaynaklardan Enerji Üretimi
 • YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon
 • Enerji Tahkiminde Güncel Gelişmeler
 • Yenilenebilir Enerjide Türkiye’nin Yol Haritası
 • Yenilenebilir Kaynaklar Ne Kadar Sürdürülebilir?
 • Emisyon Azaltım Sertifikaları ve Karbon Kredisi Ticareti
 • Dağıtık Enerji Sistemlerinin Arz Güvenliğindeki Önemi
 • Enerjisini Üreten Kentler Bölgesel Enerji, Seralar
 • Hibrit (Melez) Enerji Sistemleri
 • AB’nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi
 • Enerjide Yeni Oyuncu: “YEŞİL HİDROJEN”
 • Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım
 • Siber Güvenlik, Uzaktan İzleme Sistemleri
 • Elektrikli Taşıtlar
 • Enerji Depolama
 • Enerji Maliyetlerinin Ülke Ekonomilerine Etkisi
 • Nükleer Enerji
 • İklim Değişikliği
 • Endüstride Sürdürülebilirlik Stratejileri
 • Geçiş Süreci Enerji Dönüşümü
 • Finans
 • Dekarbonizasyon
 • Ömür Boyu Enerji Verimliliği
 • Kömürden Çıkış Stratejileri
 • Sanayide Rekabetçi Maliyet
 • OSB’lerde Enerji