ICCI 2023 KONFERANS ODAK KONULARI

ICCI KONFERANSI 2023 YILINDA ANA TEMASI VE ODAK KONULARIYLA FARK YARATIYOR

Ana Tema:

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI DÖNÜŞÜM

İşte 2023 Yılı ICCI Konferansı Odak Konuları:

 • ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ARZ GÜVENLİĞİ
  o Elektrik Üretim Portföyünde Akıllı Denge- Fosil ve Yenilenebilir Kaynakların Etkin
  Yönetimi
  o Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Geleceği
  o Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Yol Haritası
 • ENERJİDE YENİ TEKNOLOJİLER
  o Yenilenebilir Enerjide Teknolojik Gelişme ve Uygulamalar
  o Güneş Enerji Sistemleri
  o Rüzgar Enerji Sistemleri
  o Termal Enerji Üretiminde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar
  o Dekarbonizasyon Teknolojileri ve Uygulamaları
  o Yeşil Hidrojen Teknolojileri
  o Karbon Yakalama Ve Depolama
  o Isı Pompaları
  o Küçük Modüler Reaktörler – Enerji Dönüşümde Nükleer
  o Füzyon Enerjisi – ‘Oyun Değiştiren’ Teknolojik Gelişmeler
 • SEKTÖRÜN VAZGEÇİLMEZ PAYDAŞLARI: STK OTURUMLARI
 • ENERJİ YATIRIMLARINDA FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ VE TEŞVİKLER
  o Leasing
  o EPS
  o EXIM Bankaları/EBRD, EIB, Türk Bankaları
  o Teşvik Mekanizmaları
 • ÇEVRE VE İKLİMDE SON GÜNDEM TARTIŞMALARI
  o Yeşil Mutabakatın Sektörel Yansımaları
  o İklim Değişikliği Önleme Eylemlerinde Cop27 ve Sonrası
  o Suyun Kaynakları ve Havza Yönetimi
  o Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejileri
 • ENERJİ DEPOLAMA- E-ŞARJ (ÖZEL PROGRAM VE ÖZEL FUAR ALANI)
  o E- Mobilite
  o E-Şarj
  o Enerji Depolama
  o Elektrik Depolama
 • ENERJİ ÜRETİMİNDE İŞLETME VE BAKIM
  o Servis Hizmetleri
  o Verimlilik Arttırıcı Çözümleri
 • ENERJİDE YERLİ TEKNOLOJİ LİDERLERİ
 • DEKARBONİZASYON & YEŞİL MUTABAKAT

KONUŞMACI OLMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ:
31 MART 2023

Ayrıntılı bilgi için: marketing@icci.com.tr