Kamu ihalelerinde sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi imkansızlaşırsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü almak suretiyle süre uzatımı verilebilecek veya sözleşme feshedilebilecek.

Covid-19 salgının ekonomi ve iş dünyası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında, kamu ihalelerine de bazı istisnalar getirildi.

2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu ihalelerin ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorluklar yaşanırsa, süre uzatımı verilebilecek veya sözleşme feshedilebilecek.

Bu kapsamdaki başvurular, önce kamu ihalesinin tarafı olan idareye yapılacak. İlgili idare, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerini alarak değerlendirme yapacak ve bunun sonucunda da süre uzatımı veya sözleşmenin feshi yönünde karar alabilecek.