TEİAŞ, kapasite mekanizması kapsamında Şubat 2020 dönemi için santrallere yapacağı ödemelerin listesini yayınladı. Listeye göre ödemeler toplamı 134.7 milyon TL (134,706,767 TL) olacak.

En yüksek ödeme, 68.6 milyon TL ile yerli kömürlü termik santrallere yapılırken, doğalgaz santralleri 53.4 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.

İthal ve yerli yakıtı birlikte kullanana kömür ve doğalgaz santrallerine yapılacak ödeme 2.5 milyon TL olurken, hidroelektrik santrallerine ayrılan tutar 10.2 milyon TL olarak listede belirtildi.