Brüksel’de kurulan KOJEN Dünya Koalisyonu (Cogen World Coalition – CWC), dünya çapında şirketlerden, derneklerden, kurumlardan ve Kojenerasyon kullanımına odaklanan kilit paydaşlardan oluşan bir topluluğu bir araya getirme amacıyla küresel bir dernek olarak kurulmuştur.

 

Kojenerasyon teknolojisi daha esnek, verimli ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. CWC, ekonomik büyümeyi desteklerken, kojenerasyonun çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliğiyle mücadeleye daha iyi katkı sağlamasını sağlamak için kurulmuştur. Kurucu üyeleri arasında ülkemizden Türkiye Kojenerasyon Derneğininde bulunduğu CWC’nin diğer kurucu üyeleri arasında ACOGEN, CHP Alliance, COGEN Europe, COGEN Spain, COGEN Brazil, COGENERA México gibi sivil toplum kuruluşlarının yanında Dünya’nın önde gelen şirketlerinden AB Energy, Baker Hughes, Clarke Energy, INNIO, Kawasaki ve 2G de bulunmaktadır. KOJEN Dünya Koalisyonunun (CWC) Ana Hedefleri Kojenerasyon sektörü için küresel referans noktası olarak hareket eden CWC, ülkelerin ekonomik büyümesini desteklerken, kojenerasyonun çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlayacaktır. CWC’nin amaçları; • Dünya çapında kojenerasyon kullanımı konusunda bilgilendirme, eğitmek ve teşvik etme; • Birleşmiş Milletler, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF vb. Dahil olmak üzere ilgili hükümetler arası kuruluşlarla diyalog oluşturmak ve geliştirmek; • Kojenerasyonla bağlantılı ulusal ve kıtasal derneklerin / ağların kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemek; • Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren şirketleri, girişimcileri, dernekleri ve profesyonelleri aynı çatı altında toplamak; • Kojenerasyon teknolojisi ile ilgili bilgi ve deneyim alışverişi sağlamak; • Politika yapıcılar ve düzenleyiciler gerekli girimleri desteklemek; • Enerji verimliliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, finansman ve daha fazlası dahil olmak üzere ortak ilgi alanına giren konularda değişim, tartışma ve görüş geliştirmek.

Kurucu üyeler arasında yer alan Kojentürk Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, kojenerasyonun küresel olarak yeniden artan önemini vurguladı ve dünyada 2020 yılında ölçülen enerji verimliliği kazanım potansiyelinin %22’sinin endüstriyel ve bina ısıtma harcamalarına yönelik olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Aydın; “Bu ihtiyaç için harcanan enerjinin en az dörtte biri Kojenerasyon sistemlerinin bölgesel ısıtma ve endüstriyel alanlarda kullanılmasıyla geri kazanılabilecek durumda. Uluslararası Enerji Ajansının da öngördüğü gibi Kojenerasyon önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir enerji ile birlikte dünyamızın daha yeşil ve enerjimizin daha verimli olmasında anahtar teknolojilerden birisi olacaktır” diye belirtti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir