EPDK, lisanssız elektrik üretiminde son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) kapsamında olan aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi tüketicilere yönelik düzenleyici bir karar aldı.

9 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar uyarınca bu konumdaki tüketicilerin veya OSB’lerin lisanssız üretim yapmaları ve serbest tüketici haklarını kullanmaları halinde, mahsuplaşma işlemlerinin ‘kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülmesine karar verildi.

Tüketicilerin veya OSB’lerin lisanssız üretim yapmaları ve serbest tüketici haklarını kullanmamaları halinde ise mahsuplaşma işlemleri, tüketime kadar olan üretim için tebliğ uyarınca belirlenen fiyattan, ihtiyaç fazlası üretim için de tüketicinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülecek.

Kurul Kararı ile SKTT Tebliği kapsamında yapılacak hesaplamalarda, EPDK tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına da karar verildi.