Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklik ile Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı kurulacak. Söz konusu daire, arama ve işletme projeleri dairesi başkanlığının yerine kurulacak.

Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı, turba, Linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist gibi madenlerin ruhsatlarına ilişkin işlemleri yürütecek.

Ayrıca, yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak desteklere ilişkin işleri de yürütecek.