EPİAŞ Şeffaflık Platformu’nda yayınlanan gerçek zamanlı üretim verilerine göre 1 Mart – 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki elektrik üretimi 23.69 TWh’e ulaşarak, geçen yılın aynı döneminin %0.22 altında kaldı.

Elektrik üretimi, 1 Ocak – 18 Mart 2020 tarihleri arasında 64.33 TWh’e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %4.2 artmıştı. Bu yılın 29 Şubat tarihinde gerçekleşen 0.8 TWh üretim hariç tutulduğunda ise geçen yıla göre artış oranı aynı dönem için %2.9 olarak hesaplanmıştı.
18 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler, elektrik talebindeki artışı durdurdu ve ay sonu toplam tüketimi, geçen yılın değerine oldukça yaklaştırdı.

Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, Şubat ayı ortasına kadar geçen yılki üretim seviyesinin yaklaşık %41 üzerine çıkan doğalgaz santrallerinde, Mart ayında kayda değer bir gerileme olduğu görülüyor.

Bu yıl Mart ayında doğalgaz santrallerinden üretilen elektrik miktarı 2.41 TWh ile geçen yılın %43.43 altında kaldı. Doğalgaz santrallerinin 1 Ocak – 18 Mart 2020 tarihleri arasındaki üretimleri, geçen yılın aynı dönemindeki üretimlerinin %16.1 üzerinde kaydedilmişti

Geride kalan Mart ayında barajlı HES’lerin üretimi 6.42 TWh ile geçen yılki seviyesinin %26.66 üzerinde gerçekleşti.

Bir kısmı çevresel yükümlülükleri nedeniyle kapatılan veya üretimi sınırlandırılan linyit santrallerinin üretimi ise 2.95 TWh ile geçen yılın aynı ayına göre %21.45 düşüş gösterdi.

İthal kömür santrallerinde üretim 4.84 TWh ile %9.33 artarken, jeotermalde ise üretim artışı 0.84 TWh ile %17.89 oldu.

Rüzgar santrallerinin elektrik üretimi ise sadece %1.59 artış göstererek 2.14 TWh oldu.