Ödül Kategorileri

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

  • Rüzgar Enerjisi Santralleri
  • Güneş Enerjisi Santralleri
  • Hidroelektrik Santralleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri
  • Biyokütle Enerji Santralleri

HİBRİT SANTRALLER

KOJENERASYON SANTRALLERİL

INOVATİF UYGULAMALAR

YEREL TEKNOLOJİ ÜRETİCİLERİ

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ