OMV, karbon yoğunluğunu azaltarak 2025 karbon verimliliği hedefine ulaştı

2010 yılına göre operasyonlardaki karbon yoğunluğunun %22, ürün portföyü karbon yoğunluğunu da %4 azaltan OMV, bu çalışmaları ile 2025 karbon verimliliği hedefine şimdiden ulaştığını açıkladı.

OMV, kurum stratejilerinin temeli olan sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını içeren raporu yayınladı. OMV’nin bu kapsamda en önemli beş alanı olan sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre (SEÇG), karbon verimliliği, inovasyon, çalışanlar, iş ilkeleri ve sosyal sorumluluk konularındaki sürdürülebilirlik performansına ilişkin detaylı değerlendirme sunan rapor ilk kez dijital ortamda paydaşlara açıldı.

Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmak amacıyla enerji dönüşümüne ve düşük karbonlu gelecek için yenilikçi çözümlere yatırım yapmaya devam eden OMV, raporda bu yatırımlarına ilişkin sonuç ve hedefleri paylaştı.

Raporun öne çıkan başlıkları arasında, 2010 yılına göre operasyonlardaki karbon yoğunluğunun %22 azaldığı ve aynı zamanda ürün portföyü karbon yoğunluğunun da %4 azaltıldığı yer alıyor. OMV’nin, bu çalışmalar ile 2025 karbon verimliliği hedefine şimdiden ulaşmış olması da dikkat çekiyor. Döngüsel ekonomi çözümlerinin daha fazla genişlediğini ve 100 ton plastik atığın ReOil tesisinde sentetik ham ürünlere dönüştürüldüğünü belirten raporda ayrıca doğal gaz satışlarında %20 artış olduğu ve upstream’de doğalgaz payının %57 olması ile ürün portföyünde gazın ön plana çıktığı yer alıyor. Gelişmiş güvenlik performansı ile yıl içinde can kaybı yaşanmadığını raporlayan OMV ayrıca 1.3 milyon kişinin de toplumsal ve sosyal projelerden faydalandığını bu raporla açıklıyor.