EPDK, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar taslağını görüşe açtı. Taslak, 5 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre elektrik santrali sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecek. Ulus ve esaslar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki tesis veya projelere uygulanmayacak.

EPDK, “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin taslağı kamuoyunun görüşüne açtı.

Taslak, rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri hariç santral sahalarının belirlenmesine ilişkin uygulamalar bir standart getirmeyi ve uygulamalardaki zorluk ve farklılıkları aza indirmeyi amaçlıyor.

Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilebilecek.

Buna göre, tesis tipinin faaliyeti için gerekli unsurlar ile enerji kaynağı ve santralin kapasitesine göre saha büyüklüğünün nasıl belirleneceğine ilişkin yeni bir metodoloji oluşturuldu. Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik gösterebilecek. EPDK, belirlediği kriterlere göre yapacağı incelemenin ardından, yatırımcı sahasının metodolojiye uygun hale getirilmesini sağlayacak.
Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım hakkı elde edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.
EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacak. Böylece ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin AA’ya yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yeni yatırım ve istihdam olanaklarının önünü açmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu düzenlemeye, atıl görülen alanların özellikle yenilenebilir enerji üretimiyle sisteme dahil olmasını sağlayacağız” dedi.
Yılmaz, daha fazla yerli güneş paneli ve rüzgar türbini üretimiyle, bu alanda da sektörel canlanmanın artmasını beklediklerini ifade ederek, “Elbette bu durum yeni iş olanaklarını da beraberinde getirecektir. Şimdi top yerli ve yabancı yatırımcılarımızda. Biz onların daha fazla maliyete katlanmasını engelliyoruz. Onlardan da daha fazla yatırım ve istihdam bekliyoruz” diye konuştu.