Rapordaki beş farklı senaryoya göre 2030 yılı toplam elektrik talebi 421 – 461 TWh arasında değişiyor. 2030 yılı sonunda toplam kurulu gücün düşük senaryoda 129.2 GW’a, en yüksek senaryoda ise 139.3 GW’a çıkması öngörülüyor.

Enerji dönüşümü konusunda entelektüel içeriği öne çıkan çalışmaları ile dikkat çeken kuruluşu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, ‘2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi’ raporunu açıkladı. SHURA’nın APLUS Enerji ile birlikte hazırladığı raporda, beş ayrı senaryo altında 2020 – 2030 arası dönem için optimum kapasite gelişimi modellenerek, farklı politika tercihlerinin enerji hedeflerine ulaşmakta nasıl roller oynayabileceği incelendi.

Raporda ‘Tam Piyasa Odaklı’, ‘Düşük Talep’, ‘Yerli Kaynak’, ‘Karbon Maliyeti’ ve ‘Dengeli Politikalar’ olmak üzere beş farklı senaryo yer alıyor. Bu senaryolar için analiz edilen parametreler arasında sistem maliyetleri, elektrik piyasa fiyatları, dış ticaret dengesi ve karbondioksit salımları bulunuyor. Ayrıca enerji hedeflerine ulaşmak için kullanılabilecek her strateji farklı fayda ve maliyet bileşenlerini içeriyor.

Rapordaki beş farklı senaryoya göre 2030 yılı toplam elektrik talebi 421 – 461 TWh arasında değişiyor. 2020 – 2030 yılları arasındaki yıllık elektrik talep artışı ise düşük senaryoda %3, diğer senaryolarda %3.9 olarak belirtiliyor. Rapora göre 2030 yılı sonunda toplam kurulu gücün düşük senaryoda 129.2 GW’a, en yüksek senaryoda ise 139.3 GW’a çıkması öngörülüyor.

SHURA’nın internet sitesinde erişime açık olan raporda, çıkartılan temel sonuçlardan bazıları şöyle sırlanıyor: