TEİAŞ’ın gelir tavanı, sistem kullanımı için %35.8, sistem işletimi için %102 artırıldı

TEİAŞ’ın 2020 yılında uygulayacağı tarifelerin dayanacağı sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanları EPDK tarafından belirlendi. 29 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre TEİAŞ’ın sistem kullanım gelir tavanı 13,445,933,259 TL olurken, sistem işletim gelir tavanı ise 1,563,939,153 olarak belirlendi.

TEİAŞ’ın 2019 yılına göre gelir tavanındaki artış oranı sistem kullanım bedeli için %35.8, sistem işletim bedeli için de %102 oldu.

TEİAŞ sistem işletim bedeli üreticiler için %221, sistem kullanım bedeli ise %38.5 arttı

EPDK, belirlenen gelir tavanı tutarları bağlamında TEİAŞ’ın 2020 yılında uygulayacağı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini de belirledi. Sistem kullanım bedeli, üretim şirketleri için bir önceki yıla göre %38.5 artırılarak 9.93 TL/MWh olarak belirlendi. Üretim şirketleri için sistem işletim bedeli ise bir önceki seneye göre %221 artışla 3.10 TL/MWh oldu.

Sistem kullanım bedeli, tüketim segmenti için bir önceki yıla göre %34.6 artırılarak 8.75 TL/MWh olarak belirlendi. Tüketiciler için sistem işletim bedeli ise bir önceki seneye göre %211 artışla 3.08 TL/MWh oldu.

2019 Gelir Tavanı

2020 Gelir Tavanı

Değişim (%)

Sistem Kullanım

9.898.743.342

13.445.933.259

35.8

Sistem İşletim

774.111.069

1.563.939.153

102

 

Diğer taraftan, EPİAŞ’ın OTSP birim işlem ücreti %48.15 artarken, birim dengesizlik uzlaştırma ücreti %177.78, yıllık katılım ücreti ise %47.33 oranında yükseltildi.

Dağıtım bedelleri ise elektrik üreticileri için geçen yılın son çeyrek dönemine göre %40 artarken, geçen yıl başına göre ise %78.8 oranında yükseltildi.

Lisanssız santraller için dağıtım bedelleri ise bir yıl önceki bedellere göre %49.6 artmış oldu.