Türkiye ve Türkiye üzerinden D. Avrupa’ya doğalgaz tedarik eden Türk Akım boru hattının, Kıyıköy terminalinden Bulgaristan sınırına kadarki kara geçişi kısmını işeten Türk Akım Gaz Taşıma A.Ş üst yönetiminde değişiklik yapıldı.

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülvahit Fidan, şirketin bir yıl süreyle yönetim kurulu başkanı olarak seçilirken, daha önce bu görevi yürüten Pavel Oderov yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildi.

Türk Akım Gaz Taşıma A.Ş, BOTAŞ ve Gazprom’un %50’şer hisse ile ortak olduğu bir şirket olarak Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da kuruldu.

BOTAŞ, B grubu hisseye sahipken, ortağı OOO Gazprom Export ise A grubu hisselerin sahibi.

Şirketin yönetim kurulu, dördü BOTAŞ’tan, dördü de Gazprom Export’tan olmak üzere sekiz üyeden oluşuyor.

Şirketin genel müdürlüğünü ise Şakir Arıkan ve Anton Baryshev müştereken yürütüyor.