Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Turkey Energy Outlook (TEO) çalışmasının lansmanı geniş katılımlı bir çevrimiçi toplantı ile yapıldı. TEO Özel Lansmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, IEA Başkanı Dr. Fatih Birol ve IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray’ın katılımları ile gerçekleşti. Yoğun ilgi gören oturumu, IICEC Koordinatörü Dr. Mehmet Doğan Üçok yönetti.
IICEC tarafından geliştirilen detaylı ve kapsamlı bir modelleme altyapısı ve senaryo analizi yaklaşımı ile tamamlanan, Türkiye’de bir ilk ve gelişmekte olan ülkelerde alanında örnek olan Turkey Energy Outlook çalışması, enerji sektörünün gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Kamu-Sanayi-Akademi başarı üçgeninde, kapsamı ve içeriği bakımından politika yapıcılara, yatırımcılara, iş dünyasına ve akademik çalışmalara ışık tutacak olan çalışma, 10 somut enerji politikası önerisi sunuyor.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, IICEC Turkey Enerji Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’nın açılışında yaptığı konuşmada pandeminin tüm dünyada belirsizlik yarattığını ancak bilimin gücü ile tünelin sonundaki ışığın göründüğünü belirterek, bugün de bilimin ışığında hazırlanan bir ortak akıl projesi için bir araya gelindiğini söyledi. Güler Sabancı, IICEC’in Sabancı Üniversitesi’nin çatısı altında 2010 yılında kuruluşundan bu yana büyümeye devam ettiğini belirterek, “Turkey Energy Outlook çalışması da Üniversitemizin yirminci, IICEC’in onuncu yılında, anlamlı bir ürün oldu” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol da raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Birçok ülkede yapılan bu çalışmanın Türkiye’de de yapılmasının çok iyi olacağını düşünmüştüm. IICEC bunu hayata geçirdi. Bu çalışman, enerjide trendleri ortaya koymak ve hangi şartlarda nereye ulaşılabileceğini göstermek bakımından önem taşıyor. Çalışmanın daha güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için enerji sektöründeki fırsatları irdelediğini ve gelişmekte olan ülkeler için de öncü bir çalışma olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

TURKEY ENERGY OUTLOOK’DA ÖNERİLEN 10 POLİTİKA
IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, kapsamlı ve bütüncül bir enerji modeli ve senaryo analizleri ile gerçekleştirdikleri bu çalışmada, tüm enerji sektörleri, kaynakları ve teknolojilerine detaylı ve uzun vadeli bir perspektif ile baktıklarını ve çalışmanın somut bir çıktısı olarak, enerji politikası hedeflerini destekleyen, aynı zamanda yeni açılımlar getiren, daha güvenli, verimli, rekabetçi teknoloji, odaklı ve sürdürülebilir enerji geleceği için 10 öneri sunduklarını ifade etti. Güray, içeriği ve metodolojisi itibariyle gelişmekte olan ülkelerde de öncü nitelikteki bu çalışmanın, Covid-19 pandemisinin etkileri ve son doğal gaz keşfi gibi güncel gelişmelere de ışık tutan, sektör paydaşları için yol gösterici bir çalışma olduğunu belirtti.
Bora Şekip Güray, TEO bulguları çerçevesinde referans ve alternatif senaryolara göre oluşturulan 10 öneriyi şöyle özetledi:
1. Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması,
2. Daha rekabetçi elektrik ve doğalgaz piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımının artırılması,
3. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi,
4. Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması,
5. Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi,
6. Elektrikli araçlar ile şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından çıkarılması,
7. Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması, veri ile desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleri ile şehiriçi özel araç trafiğinin azaltılması,
8. Arama ve üretim çabaları ile yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğalgaz keşfi ve üretimi sağlanması,
9. Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması,
10. İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir