TurSEFF’ten yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla toplamda 1.600’den fazla projeye 650 milyon EUR finansman sağlandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 26 ülkede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFF), sağladıkları danışman destekli yenilikçi finansman modeliyle ülkelerin yeşil ekonomiye geçişlerinde katalizör görevi görüyorlar.

TurSEFF ile birlikte Türkiye’de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam 2 milyar EUR’yu aşan finansmanın yeşil yatırımlarla buluşmasını sağladılar.

2017’den itibaren kaynak verimliliği yatırımlarının da finanse edilmeye başlandığı TurSEFF’in 2010 – 2017’deki ilk iki fazı sadece sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelikti.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş enerjisi yatırımlarında atağa kalktığı bir dönem olan 2010’lu yılların başında TurSEFF, ülkenin temiz enerji dönüşümünde çok etkili bir rol oynadı.

2014 yılında Türkiye’nin lisanssız GES’te toplam kurulu gücünün %67’si, 2015 yılındaysa %61’i TurSEFF tarafından finanse edilmişti.

GES pazarının büyümesinde böylesine önemli bir katalizör görevi gören TurSEFF, bir yandan da eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek temiz enerji alanında hem reel sektörde hem de finans sektöründe kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye’de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam kurulu GES gücünün %12’si finanse edildi.

Gösterilen bu başarılı performans neticesinde TurSEFF’in kapsamı 2017 yılında genişletilerek kaynak verimliliği projeleri de TurSEFF kapsamında finanse edilmeye başlandı.

Bugün artık TurSEFF; su verimliliği, malzeme verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanlarında yatırım yapan başta KOBİ’ler olmak üzere tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere finansman ve teknik destek sağlayabiliyor.

Bu bağlamda, belediye sektöründe 28 MW kurulu güce sahip 17 adet çöp gazı santrali projesi TurSEFF kapsamında değerlendirilerek 21 milyon avro değerinde finansman sağlandı. 2017 yılı itibariyle doğrudan belediye finansmanı başlamasıyla toplamda 19 milyon avro değerinde 24 adet elektrikli otobüsün alımı finanse edildi.