Başta YEKA ihaleleri olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili önemli değişiklikler içeren torba yasa TBMM’ye sunuldu. Üç tali ve esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek yasa, bu süreçlerin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek. 38 AK Parti milletvekilinin imzasıyla sunulan yasa teklifi, YEKA yarışmaları kapsamındaki tavan fiyatın, Enerji Bakanlığı tarafından TL olarak belirlenmesini öngörüyor. TL bazlı fiyat, yarışma için belirlenecek süre boyunca geçerli olacak ve güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından şartnamede belirlenecek.

Yasa ile öngörülen TL bazlı tavan fiyatın, bu yılın ilk yarısı içerisinde güneş enerjisi için yapılması planlanan mini YEKA GES ihalelerinde uygulanması bekleniyor.

Görüşlerini açıklayan sektör dernekleri, yasa teklifi ile getirilen değişikliklerin proje finansmanını zorlaştıracağı ve kısa vadede maliyetleri yükselteceği görüşünde. Yetkililer, kur riskinden kaynaklı yabancı yatırımcı girişinde ciddi sıkıntı yaşanacağını ifade ediyor.
Yenilenebilir enerji ile ilgili sektör derneklerinin gelecek hafta bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

Yasa teklifine göre EPDK, YEKA kapsamında kurulacak santraller için önlisans ve lisans konularını düzenleyen ayrı bir yönetmelik de hazırlayacak.

Yasa teklifi, tüketicilerin enerji taleplerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları için EPDK’ya yeni tarifeler ile ilgili yönetmelik hazırlama yetkisi de veriyor.

Yasa ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile düzenlenen konular, 5346 sayılı kanun içeriğine aktarıldı.

Torba yasa, deprem ve yangın gibi afetlerde mağdur olan tüketicilerin elektrik ve doğalgaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi durumunda, doğalgaz dağıtım ve elektrik tedarik şirketlerinin anapara haricinde tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına imkan tanıyor.