Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik ile mevzuat ile pratikteki uygulamalar arasındaki bazı uyumsuzlukları giderildi. Ayrıca, şartname ile belirlenebilecek hususların da çerçevesi genişletildi.

31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 4 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile mevzuat ile pratikteki uygulamalar arasındaki bazı uyumsuzluklar giderildi. Ayrıca, şartname ile belirlenecek hususların da çerçevesi genişletildi.

Bu bağlamda, iş programında belirtilen yıllık kurulu güç kapasitesinin tamamının işletmeye alınamaması halinde, eksik kalan yıllık kapasitenin kurulumu gerçekleştirilinceye kadar alım fiyatından yapılacak kesinti, lisansta yer alan toplam kurulu güç tamamlanıncaya kadar devam edecek. Bu uygulama, daha önce YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirtilen toplam kurulu güç tamamlanıncaya kadar devam ediyordu.

Yönetmelikte en kapsamlı değişiklik ise Aday YEKA’ların YEKA olarak ilan edilmesi süreciyle ilgili yapıldı. Bu bağlamda şirketler, bağlantı bölgeleri içerisinde kalacak şekilde ve bağlantı kapasitesinin tamamına göre ilgili mevzuatı kapsamında belirleyecekleri Aday YEKA’ları, şartnamede belirtilen süre içerisinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne önerecek. Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi için Aday YEKA’nın uygun bulunması ile bu Aday YEKA Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilecek.

Yönetmelik değişikliği ile daha önce ihtilaf yaşanan başvuru evraklarının değerlendirilmesine ilişkin süreçte de iyileştirmeler yapıldı. Belirlenen bazı temel içerikte eksiklik olması halinde, detaylı evrak incelemesine geçilmeyecek.

Enerji Bakanlığı, teklif sahiplerinin teminat mektuplarının iadesi için üç iş günü olan süreyi, 30 gün olarak değiştirdi. Bu kapsamda, ekonomik açıdan en avantajlı ilk üç teklif haricindeki diğer tekliflere ait teminat mektupları, yarışma gününü müteakip en geç 30 gün içerisinde iade edilecek.

Bakanlık, YEKA Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler ile YEKA ihalelerinin her biri için şartnamede yapılabilecek değişiklerin de önünü açtı. Kaynak türüne ve bölge özelliklerine göre gidilecek uygulamalar, şartnamede belirtilecek. Bu kapsamda, YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin feshedileceği kriterler arasında, kurulu güç için şartnamede belirlenecek asgari oran da eklendi. Ancak bu oran, yönetmelikte kurulu güç oranı olarak belirlenen %70 oranı korunarak ve bu orandan az olmayacak şekilde belirlenecek.

Önlisans sahiplerinin süresi içerisinde lisans başvurusunda bulunulmaması halinde, şartnamede belirlenen müeyyideler uygulanacağı hükmü de yönetmeliğe eklendi.