Elektrik üretim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren Zorlu Enerji, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji santrallerini bünyesinden ayırarak yeni bir şirket altına yerleştirmeye karar verdi. İştirak modeliyle yapılacak kısmi bölünme sonunda kurulacak şirket, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş unvanını alacak ve 1.045 milyar TL sermayeye sahip olacak.

Zorlu enerji, KAP’a yaptığı açıklamada, yeni kurulacak şirketin amacını “Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi” şeklinde açıkladı.

Yeni yapı, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş’nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde devir ile kurulacak.