EPDK, 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 yıl süreyle devam edecek 4’üncü tarife uygulama dönemine ilişkin temel parametreleri açıklamaya devam ediyor. EPDK’nın karar mercii olan Kurul, görevli elektrik tedarik şirketlerinin 2021-2025 yılları arasında uygulanacak net kâr marj oranını (NKMO) %2.38 olarak onayladı. EPDK’nın kararı 28 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ uyarınca yeni tarife döneminde perakende satış tarifesinin hesaplanmasında, brüt kar marjı yerine net kar marjı oranı (NKMO) kullanılacak.
Tarife uygulama dönemine ilişkin NKMO, görevli tedarik şirketinin faaliyetini sürdürebilmesi kapsamında yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketlerinin net kâr marjları, finansal sürdürülebilirlik, elektrik tedarik ve satışı kapsamında geçen süre ve yıllık satış devir hızı gibi unsurlar dikkate alınarak belirlendi.
EPDK’nın elektrik dağıtım ve perakende satış sektörlerinde geçerli olacak kalite parametrelerine ilişkin düzenlemeyi de önümüzdeki günlerde yayınlaması bekleniyor.
Resmi Gazete’nin 14 Kasım tarihli sayısında yayımlanan iki ayrı EPDK kararına göre, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 döneminde dağıtım şirketlerinin yıl sonu ve vergi öncesi reel makul getiri oranını %13.11 (3. Uygulama Dönemi: % 14.60) olarak belirlenmişti.
Elektrik dağıtım şirketlerinin finansallarına ve şirket değerlemelerine doğrudan etki eden yıl ortası ve vergi öncesi reel makul getiri oranı ise %1.31 düşürülerek %12.30 (3. Uygulama Dönemi: %13,61) olarak açıklanmıştı. İtfa süresinin ise içinde bulunduğumuz uygulama döneminde olduğu gibi 10 yıl olarak uygulanmasına devam edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir